Natřikrát o.s.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

 

XV. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla

 

 NATŘIKRÁT 2013

 

Brno, 14. 10. 2013

 

Vážení přátelé,

 

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 17. – 26. 10. 2013 se uskuteční jubilejní XV. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Natřikrát. Za dobu svého trvání se festival stal pevnou součástí brněnské nekomerční kultury a je stále jediným přehlídkovým festivalem současného tance v celém Jihomoravském kraji.

 

„Natřikrát je v rámci českých regionů zcela jedinečný festival, který se letos díky mimořádnému úsilí brněnských nadšenců dočká již 15.ročníku! Děje se tak proto, že sdružení Filigrán sdílí stejný obdiv k současnému tanci, jako my v Tanci Praha, a děje se tak přes veškeré poklesy rozpočtů na granty neziskovkám... a navíc se daří zvát vysoce kvalitní, originální umělce, které stojí za to poznat. Petra Fornayová i Eva Klimáčková patří k mezinárodně uznávaným špičkám slovenské scény, Eva sídlí ne náhodou v Paříži a do Ponce jsme ji zvali i mimo festival. Vlastní projekty Filigránu by si místní publikum každopádně nemělo nechat ujít, takže mi nezbývá než "závidět": být od 17. října v Brně, okamžitě vím, kam jít!“, uvedla Yvona Kreuzmannová, předsedkyně Tance Praha o.s. a Volného sdružení NNO v kultuře a umění.

Letošní XV. ročník proběhne v prostorách Bezbariérového divadla Barka v Brně - Králově Poli, závěrečné představení se pak přesune do industriálních prostor bývalé textilní továrny Vlněna. Festival doplní přednáška v artové kavárně Trojka v Domě pánů z Kunštátu a výstava tanečních fotografií v Bezbariérovém divadle Barka.

 

 

Ve čtvrtek 17. 10. festival zahájí slovenská tanečnice a choreografka Petra Fornayová se svým sólovým projektem Všetko, čo mám rada/ Súkromná stratégia trvalo udržateľného rozvoja. Všetko, čo mám rada je osobní výpovědí ženy o hledání způsobu, jak se vyrovnat s realitou současné společnosti, která využívá kombinace tance, divadla a videoprojekce.

 

V pátek 18. 10. přivítáme v sále kavárny Trojka MgA. Zuzanu Smugalovou s přednáškou na téma Meziválečné Brno a jeho pohyb, rytmus, výraz: rytmika Elišky Bláhové.

 

Ve středu 23. 10. vystoupí v Bezbariérovém divadle Barka Eva Klimáčková, slovenská tanečnice a choreografka působící ve Francii, se svým projektem move/. Z choreografie původně vytvořené jako diptych – jako mužské a ženské sólo – bude na festivalu uvedena „ženská část“, vize ženy budoucnosti zakořeněná v archetypech.

 

V sobotu 26. 10. festival zakončí domácí skupina Filigrán s tanečním projektem Minulost se nevrací, běží podél přítomnosti, šitým na míru prostorám Vlněny. Při tvorbě tohoto site-specific projektu se Filigrán spojil s brněnskými hudebníky Tomášem Jenčekem, Jennifer Helia De Felice, Martinem Mynářem, Petrem Antošem a Ivanem Palackým.

 

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme emailem, telefonicky nebo osobně. Osobou odpovědnou za komunikaci s médii je pro tento rok Eva Navrátilová, tel.: 723 47 47 52 a Michaela Ondrašinová, tel.: 607 639 789; e-mail: natrikrat@gmail.com.

 

Fotografie k přetištění naleznete na našich stránkách www.natrikrat.cz.

 

Festival se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje, statutárního města Brna a Ministerstva kultury SR.

 

 

 

 

 

    

15. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla

NATŘIKRÁT 2013

 

Program

 

čtvrtek 17. 10. 2013

20:00

Petra Fornayová (SK):  Všetko, čo mám rada/ Súkromná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

Bezbariérové divadlo Barka

vstupné 110,-/150,- Kč

 

pátek 18. 10. 2013

19:00

MgA. Zuzana Smugalová: Meziválečné Brno a jeho pohyb, rytmus, výraz: rytmika Elišky Bláhové

přednáška

Kavárna Trojka, Dům pánů z Kunštátu

vstupné 50,- Kč

 

pondělí 23. 10. 2013

20:00 

Eva Klimáčková (SR, FR): move/

Bezbariérové divadlo Barka Eva Klimáčková (SR, FR): move/

vstupné 110,-/150,- Kč

 

středa 26. 10. 2013

20:00

Filigrán (CZ): Minulost se nevrací, běží podél přítomnosti

areál Vlněny, Přízova 1

vstupné 110,-/150,- Kč

 

 

o.s. Natřikrát

e-mail: natrikrat@gmail.com

www.natrikrat.cz

 

Bezbariérové divadlo Barka
Svatopluka Čecha 35aKrálovo Pole, Brno
www.divadlobarka.cz
Rezervace vstupenek: 541 213 206, natrikrat@gmail.com

 

Podrobný program

 17.10. Petra Fornayová (SK), Všetko, čo mám rada/ Súkromná stratégia trvalo udražateľného rozvoja

 

Koncept, réžia, interpretácia: Petra Fornayová

Dramaturgia, výber hudby: Peter Šulej

Rodinné videá: Adam Hanuljak

Texty: Peter Šulej, Petra Fornayová

Scéna: Ján Ptačin

Svetelný dizajn:Milan Slama

V dokrútkach účinkujú: Alena Lelková, Bruno Weissel, Zuzana Knézlová, Maxim Uvíra, Ambróz Šulej, Renáta Bubniaková, Teodor Ptačin, Lucia Kašiarová, Petr Voříšek, Egon Voříšek, Monika Čertezni, Monika Čertezni ml., Miloš Lacika

Zdroje textov: Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR_ 2001, Správa zo Železnej hory_USA_1966, Peter Šulej _Nódy, Peter Šulej_Návrat veľkého romantika

Texty číta: Lucia Hurajová

Použitá hudba: Jovanotti _Salvami, Henry Purcell_Fantasia pre violončelo 3 Gmol, Alva Noto_02 u_06, Tomáš Sloboda_Máme sa veľmi dobre

Produkcia: AST

Premiéra: Záhrada, Centrum nezávislej kultúry Banská Bystrica, 17.5.2012

Predstavenie podporili: Nadačný fond Telekom / Nadácia Intenda, Ministerstvo kultúry SR

 

Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý, komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života a smerujúci k takému funkčnému modelu, ktorý kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života.  

(časť Národnej  stratégie  trvalo udržateľného rozvoja SR schválená uznesením vlády SR č. 978/2001)

 

Petra Fornayová sa v súčasnosti venuje najmä autorskej tvorbe. Vytvorila  divadelno-tanečné predstavenia  Hlbinné porušenie epidermy, Anjel 2, Kto je Annik, Dievča z morského dna, Polmesačný medveď, Kirin, Diamondance a i., spolupracovala s mnohými choreografmi a režisérmi (Sedlačková, Šimko, Fulkerson, Heggen, Hawkins, Green, Vogels, Langer-Philippsen a i.), spolupodieľala sa na mnohých projektoch doma i v zahraničí. Predstavenia boli uvedené na  rôznych festivaloch (Jamais Vu! Paríž, Tanec Praha, Divadelná Nitra, MediaWave Györ, Confi.Dance Siena, Bratislava v pohybe, a i.). Organizuje festival Nu Dance Fest, účinkuje v predstaveniach divadla SkRat,  je členkou redakcie časopisu Vlna.

 

18.10. přednáška: Meziválečné Brno a jeho pohyb, rytmus, výraz: rytmika Elišky Bláhové, přednáší MgA. Zuzana Smugalová

 

MgA. Zuzana Smugalová: absolventka oboru scénický tanec na Konzervatoři Jaroslava Ježka a taneční vědy na HAMU v Praze. Zakladatelka webu Taneční aktuality.cz a časopisu pam pam dlouhodobě působí jako nezávislá publicistka, jako taneční pedagožko vlastního Tanečního studia Po špičkách, které působí při Sdružení Roztoč v Roztokách u Prahy a věnuje je systematické analýze současného tanečního dění. V současnosti dokončuje přípravu monografie pionýrky taneční výchovy Elišky Bláhové a její kontextu jejího působení v Brně.

Osobnost Elišky Bláhové: Eliška Bláhová roz. Sedláčková, byla významnou představitelkou ženského hnutí přelomu 19. a 20. století, které se neslo na vlně emancipace. Jako manželka významného českého sociologa Arnošta Bláhy měla možnost kontaktu s intelektuální společností nejen v našich zemích a stála u základů dětské pohybové výchovy u nás. Vytvořila vlastní systém rytmiky vycházející z Dalcrozeho školy, obohacený o další vlivy (česká lidová slovesnost, Duncan styl atd.). Prosadila Státní zkoušku z rytmiky a gymnastiky, bez níž nikdo nesměl na Moravě vést rytmickou a pohybovou výchovu. Byla autorkou metodických publikací jako Pohyb, rytmus, výraz; Tělesná výchova rytmikou dětí školních a předškolních. Jako pedagožka působila v Dívčí akademii brněnského spolku Vesna, kterou roku 1921 založila. Byla i u zrodu Svazu moravských učitelek rytmiky (založen 1934) a dále organizačně činná v následnickém Moravském svazu Tanec, rytmika, gymnastika (sloučeno 1935). Zemřela v ústraní roku 1966.

 

 23.10. Eva Klimáčková (SK,FR), move /

Choreografia/tanec : Eva Klimáčková

Hudba: James Brown a Un escargot vide? (arrangement Ayel Ramos), Chostakovitch : 24 Préludes et Fugues, Robert Piéchaud : Variations Kol Nidre

Svetlá: Yann Le Bras

Produkcia: cie E7KA

Koprodukcia: Les Petites Scènes Ouvertes

S podporou: Le Pacifique / CDC de Grenoble, Journées Danse Dense / Pantin

Predstavenie move / bolo vytvorené ako diptych v roku 2013 : sólo mužské a sólo ženské. Sú situované vo futuristickom časo – priestore a dizajne. Tématika je muž a žena ako prototyp s ich multi-tvárnosťou a protikladmi, ich banálna tvár situovaná s humorom v budúcom čase. Muž/žena raz snivý, nežný, citlivý, primitívny, absurdný, drsný, humorný, luxusný a nevyspytateľný, mašinálny … v minulo – prítomno - budúcom čase. Vízia muža a ženy budúcnosti zakorenená v archetypoch.

 

Eva Klimáčková: Tanečnice, choreografka a pedagog, studovala na VŠMU v Bratislave a na tanečním departementu na Universite Paris 8. Poté spolupracovala na ruznych projektech s mnoho performeri, tanecniki, hudebniky, výtvarníky, herci, akrobaty a choreografi na Slovensku : (Studio tanca, M. Kozanek, A. Sedláčkova, M. Poláková, K. Mojzisova), v Cechach (co. Dejadonne, Duwadance), ve Francii (Kubilai Khan Investigations, co. Petite Fabrique, Laurent Goldring, Faustin Linyekula...), v Belgii (Karine Ponties – co. Dame de Pic, D. Hernandes, L. Duclaux…).

Vyučuje v Menagerie de verre a Canaldanse (Paris), Le Pacifique (Grenoble), Espace catastrophe a Laster studio (Brusel), Studio Kabako (Kongo), ProArt, Dot 504 a Duna (Praha), Lab1 a Elledanse (Bratislava), Konzervatorium v Banskej Bystrici a v Hanoi (Vietnam) …

Od roku 2001 působí jako nezávislí umělec v Paříži kde zalozila skupinu – CIE E7KA a vytvořila představení : 2007 „Alžbeta Hluchá“, 2008 „Alžbeta“ , 2009 „Ivanuska“, 2011 „Touch.ed“ a 2013 „move / “.

www.e7ka.com  /  cie.e7ka@gmail.com


26.10. Filigrán (CZ), site-specific projekt ve Vlněně: Minulost se nevrací, běží podél přítomnosti

Pohyb a zvuk v interakci s prostorem bývalé textilní továrny, který nechceme zahlušit ani přebít, ale dát mu možnost znovu se nadechnout.

Veronika Kolečkářová, Eva Navrátilová, Michaela Ondrašinová, Marie Kuncová, Jan Ondruška, Petr Kačírek

Hudba: Tomáš Jenček, Martin Mynář, Jennifer Helia De Felice, Petr Antoš, Ivan Palacký

"Minulost se nevrací,
běží podél přítomnosti.
Na tváři má masku."
(E. Murrer)

 

 

 

 

 
 
© 2008 www.natrikrat.cz Tvorba webových stránek Brno