Natřikrát o.s.

Natřikrát

 

Festival Natřikrát je už mnoho let jedinou stabilní přehlídkou současného tance v moravské metropoli; tvoří tak jakýsi malý opěrný bod mezi Tancem Praha a ImpulsTanz Vídeň. Za dobu své existence se v rámci brněnské nekomerční kultury Natřikrát stalo srozumitelnou značkou - bez nadsázky se dá říci, že pro mnoho lidí, kteří se současným tancem hlouběji nezabývají, se Natřikrát ustálilo vůbec jako jeho synonymum. Festival má svůj grafický styl, publikum, zajištěné prostory, organizační tým.

 

Historie

Mezinárodní festival současného tance Natřikrát je pokračováním projektu započatého v roce 1999 pod hlavičkou občanského sdružení Kulturní Cirkus, později ve spolupráci s víceúčelovým zařízením Ligy za práva vozíčkářů - Bezbariérovým divadlem Barka v Brně. Několik let také funguje spolupráce s Tancem Praha.

 

Z původního rozvržení festivalu na jarní a podzimní část zůstává nyní zachována pouze druhá složka, je však dramaturgicky rozšířena o interprety z dalších zemí. V minulých ročnících se tak v Barce vystřídalo mnoho tanečníků a choreografů, jmenujme namátkou  Anku Sedláčkovou, Pierra Nadauda, Debris Company, Jara Viňarského, Nanohach a další.

 

Cíl projektu

Obecně je to stále tak, že tanec se většině nezainteresovaných lidí asociuje s tanci společenskými, případně baletem, zde na Moravě ještě s folklorem. Naším cílem proto je rozšířit definici tance jako takového, ukázat a dokázat, že tanec - mimo vše výše řečené - může také být specifickou výpovědí o sobě a o světě, výpovědí autentickou, tělesnou a naléhavou.

 

V praxi to znamená právě toto: přivést do Brna současný  tanec, vytvořit prostor - doslova i přeneseně - pro takové skupiny a jejich choreografie, které nemají šanci dostat se například na scénu Janáčkova divadla - a za současného stavu de facto ani do komornější Reduty. Brno stále nemá svou Archu ani Ponec a pro nás je tento festival mimo jiné cestou, jak současný tanec natolik zdůraznit, aby se jednou scéna tohoto druhu mohla v Brně etablovat, případně aby se současný tanec stal přirozenou součástí dramaturgie nějakého již zavedeného divadla.

 

Natřikrát – the International Festival of Contemporary Dance and Physical Theatre

About the festival

The festival Natřikrát has been the only stable platform for presentation of contemporary dance in Brno already for many years. Thus, it creates a little imaginary point of support for contemporary dance between the Tanec Praha festival in Prague and ImpulsTanz in Vienna. After 15 years of its existence, the festival Natřikrát became a comprehensible symbol for the contemporary dance platform within the non-commercial culture of Brno.

The aim of the festival

In general, the word “dance” is still associated with ballet, ballroom dance, or (here in Moravia) with folklore by the most of general public. Our aim was to enlarge a definition of dance, to show and prove that dance can also be a specific testimony about the self and the world – a testimony which is authentic, physical and pressing.

Practically, it means for us to bring contemporary dance performances to Brno, to create a space – literally as well as metaphorically – for those groups and choreographies that have no opportunities to perform on stages of established theatres. Moreover, there is still no stable scene or theatre for contemporary dance in Brno. From this perspective, the festival Natřikrát is also a way how to highlight contemporary dance so that an adequate scene for it will be developed in future, or that contemporary dance will become a natural part of dramaturgy of the already established theatres.

History of the festival

The international festival of contemporary dance Natřikrát stems from a project which started in 1999 under the supervision of “the Cultural Circus” NGO (Kulturní cirkus). Later it developed under the cooperation with the League for the rights of wheelchair users – the Theatre Barka (Liga pro práva vozíčkářů – Bezbariérové divadlo Barka). It also established a cooperation with Tanec Praha festival.

Originally, the festival had its spring and autumn part; nowadays there is only the autumn part, it has however been enriched dramaturgically by performers from abroad. In previous years, the festival provided a platform for many choreographers and dancers, e.g. William Petit, Anka Sedlačková, Karen Foss and Daniel Raček, Charles Linehan, Pierre Nadaud, Debris Company, Jaro Viňarský, Stéphane Fratti and many others.

 

 

 
 
© 2008 www.natrikrat.cz Tvorba webových stránek Brno