Natřikrát o.s.

Úvod

Filigrán je nezávisle fungující taneční sdružení působící v Brně od roku 1995. Za tu dobu se tvorba souboru posunula od úhledných a precizně propracovaných tanečních kousků až k práci s pohybem jako takovým v nejširším slova smyslu. Především takovým, který pobaví samotné interprety. Kterému mohou stoprocentně důvěřovat, protože jasně cítí, že nějakým nepopsatelným způsobem skrze něj z člověka proudí ven to, nejintimnější, jinak hluboko utajené. Takový, který se někdy těžce a dlouze hledá a jindy zase zcela náhodně nalézá mezi výbuchy smíchu. Pohyb, který nakonec vypráví sám o sobě nějaký příběh, aniž by to od něj někdo předem vyžadoval. Pohyb, který se nebojí improvizace ani neplánované změny, protože je živý a hravě se přizpůsobí...

Soubor se pravidelně prezentuje samostatnými představeními i účinkováním v rámci různých festivalů (Linzfest v Linci, AIDS - benefice Staying alive v Innsbrucku Im Flieger/WUK Werkstätten und Kulturhaus ve Vídni, Natřikrát v Brně, Mezi Ploty v Praze, Evropský festival Etnik v Jičíně, Tanec Ostrava 2004, Expozice nové hudby, Colours of Ostrava...).

 

Filigrán is an independent dance group which was founded in 1995 and since then it has been based in Brno. For the long period of its existence, the work of the group has transformed from neat and precisely made dance pieces to the work with a movement in the broadest sense of the word. To the work with the movement which would amuse its interpreters. The movement in which they could trust for one hundred percent because they clearly feel that something very intimate can be expressed through it; something which would otherwise stay hidden inside. The movement which is sometimes difficult to find while at other times it appears accidentally in the midst of outbursts of laughter. The movement which finally tells a story by itself and about itself even though nobody asked it to do it. The movement which is not afraid of improvisation and unexpected changes because it is vivid and able to adapt playfully.

Filigrán presented diverse theatre dance pieces, outdoor and site-specific projects. It also participated at various festivals (Linzfest, AIDS – a benefit night Staying alive in Innsbruck Im Flieger/ WUK Werkstätten und Kulturhaus in Vienna, Natřikrát in Brno, Mezi Ploty in Prague, Colours of Ostrava, Exposition of new music, etc.).

 

 

 
 
© 2008 www.natrikrat.cz Tvorba webových stránek Brno